Azoknak, akik sietnek, és nem akarják végigolvasni: Az adataitokat melyeket megadtok nekünk a kapcsolatfelvételnél, nem adjuk ki 3. félnek, nem értékesítjük őket, nem kereskedünk velük, és amennyiben már nem szükséges a szolgáltatás teljesítéséhez, megsemmisítjük. Így biztosak lehettek benne, hogy adataitok biztonságban vannak nálunk, és a hitelesített kapcsolatnak köszönhetően nem férhető hozzá idegenek részére.

Kik vagyunk

A weboldalunk címe: https://loveontheweekend.hu


1. Általános tudnivalók

A loveontheweekend.hu ahonlapon keresztül ajánlatot kérők adatait az adatvédelemre vonatkozó mindenkor érvényes törvényi előírások betartásával kezeli, tárolja és dolgozza fel. Az erre vonatkozó szabályok a jelen Adatvédelmi szabályzatban olvashatók, amely az adatkezelési módszerek mellett az adatvédelemre és személyes adatok biztonságos kezelésre vonatkozó intézkedéseket is rögzít.
Adatvédelmi szabályzatunk az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban 1981, január 28-án kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló, név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX tv. rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.


2. Személyes adatok felvétele, felhasználása, kezelése

A loveontheweekend.hu kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésére. Ezen adatokra (különösképpen az alábbi adatokra: név, cím, telefonszám, E-mail cím) az Ön részére nyújtott szolgáltatásaink biztosításához (és fejlesztéséhez), továbbá jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célok elérésére van szükségünk.
Adatai megadásával Ön kifejezetten hozzájárul azok fenti célok érdekében történő felhasználásához. A loveontheweekend.hu a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően, csak addig tárolja az Ön személyes adatait, amíg a meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig Ön az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja.
A loveontheweekend.hu az Ön személyes adatait semmilyen esetben sem adja át, továbbítja, illetve teszi nyilvánossá az adatfeldolgozással megbízott cégen kívül harmadik személynek, kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi.


3. Személyes adatok védelme

A loveontheweekend.hu mindent megtesz, hogy az Ön által szolgáltatott adatokat a lehető legnagyobb biztonsággal kezelje, hogy azok ne jussanak illetéktelen harmadik személyek tudomására. 


4. Személyes adatok módosítása, frissítése és törlése

Ön bármikor kérhet felvilágosítást a loveontheweekend.hu által kezelt adatairól. Szükség esetén aktualizálhatja őket, illetve bármikor indoklás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheti azok módosítását, továbbá azok loveontheweekend.hu adatbázisából való törlését az info@loveontheweekend.hu email címen.